Skip to main content

Our amazing contralto Anna Larsson sings ”Bländvit kärlek” by Benjamin Staern tonight at 19.00 with The Royal Philharmonics at Sthlm Concert house.

Sånger om bländvit kärlek komponerades på beställning av Helsingborgs Symfoniorkester för alten Anna Larsson. Staern beskriver verket som ett musikdrama i fem episoder. Det handlar om spontan förälskelse, intimitet, längtan, svek och slutligen den överjordiska, ouppnåeliga, bländvita kärleken. De fem tonsatta dikterna är skrivna av Karin Boye.
Artist

Written By
Göran Eliasson
07 april 2022