Skip to main content

Our bass Erik Rosenius sings Mozart Requiem with Gothenburg Symphony Orchestra Sept 25-26-28.

Ett stråk av överjordiskhet drar genom kvällen. Mozarts requiem är ett drama på hög nivå. Förste gästdirigent Barbara Hannigan gör verket till sitt eget. Dessutom spelar Veronica Eberle Bergs violinkonsert, kallad Till minnet av en ängel. Mozarts requiem från år 1791 är kringgärdat av myter. Han skrev det under sin egen dödskamp, men utan att hinna färdigställda det. Det gjorde hans elever Franz Süssmayr och Joseph Eybler på uppdrag av änkan Constanze, i desperat behov av pengar för familjens uppehälle. Dödsdramat gestaltas i musiken och innehåller allt: en himmelsk inledning på bassetthorn, domedagsbasuner, änglakörer. Tårar, böner och sorg.


Veronika Eberle violin

Karolina Bengtsson sopran

Tuuri Dede mezzosopran


Erik Rosenius bas


Artist

Written By
Göran Eliasson
20 april 2024